KRIPTORKIDIA-MONORKIDIA

19 Dec 2023

Barrabilak abdomenaren barrualdean garatzen dira eta, jaiotzean, iztai-kanaletik jaitsi eta eskroto-poltsan geratzen dira. Prozesu hori ez denean behar bezala gertatzen, txakurra kriptorkidoa da.

Barrabilak jaisten ez direnean, tumore bihurtzeko arriskua areagotu egiten da. Gomendagarria da handitu edo tumore bilakatu aurretik erauztea.